Bosch begint met waterstofelektrolyse

Bosch begint met het ontwikkelen van componenten voor waterstofelektrolyse


  • Bosch ontwikkelt met de stack het kernelement van elektrolysers.

  • Tegen het einde van het decennium zal Bosch tot 500 miljoen euro investeren indeze nieuwe bedrijfsactiviteit.

  • Stefan Hartung: "We willen de snelle ontwikkeling van de waterstofproductie inEuropa ondersteunen met Bosch-technologie.


"Stuttgart/Renningen – Bosch schakelt een versnelling hoger met regeneratief geproduceerde waterstof: voor een effectieve klimaatbescherming wil het bedrijf in de toekomst niet alleen H2 gebruiken, maar ook deelnemen aan de productie ervan.

Daarom is Bosch nu betrokken bij de ontwikkeling van componenten voor elektrolysers. In deze systemen worden water en elektriciteit, bij voorkeur uit hernieuwbare bronnen zoals windenergie of fotovoltaïsche energie, omgezet in zogenaamde groene waterstof door middel van elektrolyse. "Klimaatbescherming kan niet wachten.


We willen de snelle ontwikkeling van de waterstofproductie in Europa ondersteunen met behulp van Bosch-technologie", kondigde dr. Stefan Hartung, voorzitter van de raad van bestuur van Robert Bosch GmbH, aan tijdens de voorstelling van de jaarresultaten. "Hiervoor gebruiken we onze kennis van brandstofcellen", vervolgde dr. Markus Heyn, directeur bij Bosch en voorzitter van de bedrijfssector Mobility Solutions. De ontwikkeling van elektrolysecomponenten zal op basis van zijn bestaande expertise aan de sector Mobility Solutions worden toegewezen en zal hiervoor tegen het einde van het decennium tot 500 miljoen euro investeren.


Met de defossilisering, diversificatie van energiebronnen en CO2-daling stijgt de behoefte aan regeneratief H2 snel, niet alleen in energie-intensieve sectoren zoals de staalsector, chemische industrie of zwaar goederenvervoer, maar ook in particuliere gebouwen – tot ongeveer tien miljoen ton per jaar in 2030, volgens de EU.

Voor de volledige markt voor elektrolysecomponenten verwacht Bosch op dit moment wereldwijd een volume van ongeveer 14 miljard euro, met de hoogste groeicijfers in Europa. Om de economie en de maatschappij minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen en nieuwe energiebronnen te kunnen, wil Bosch de komende drie jaar ongeveer 3 miljard euro investeren in klimaatneutrale technologie zoals elektrificatie en waterstof.

Bosch ontwikkelt met de stack het hart van elektrolysers


Net als in de brandstofcel vormt de stack, dat wil zeggen een stapel van enkele honderden afzonderlijke cellen, het centrale element in de elektrolyser. In elk van de in serie geschakelde cellen worden water en elektriciteit omgezet in waterstof – in tegenstelling tot bij de brandstofcel, waarin waterstof en zuurstof worden gebruikt voor het opwekken van elektrische energie. In beide systemen vindt de chemische reactie plaats via een protonenuitwisselingsmembraan (PEM – Proton-Exchange-Membran). Bosch combineert de stack van de elektrolyser met een besturingseenheid, vermogenselektronica en sensoren tot een zogenaamde Smart Module. Bij de ontwikkeling zal Bosch ook samenwerken met partners. Het bedrijf wil vanaf 2025 Smart Modules leveren aan operators van elektrolyse-installaties en industriële dienstverleners. De eerste testinstallaties zullen naar verwachting volgend jaar in gebruik worden genomen.


Bosch zal compacte modules combineren en moeiteloos integreren. Ze kunnen worden ingezet in zowel kleine systemen met een vermogen tot tien megawatt als in grote systemen van enkele gigawatt in de onshore- en offshore-sector – hetzij voor nieuwe installaties, hetzij voor bestaande installaties die naar de productie van groene waterstof worden omgeschakeld. De intelligente modules moeten ook via de Boschcloud worden verbonden voor een zo efficiënt mogelijke waterstofproductie en een zo lang mogelijke levensduur van de stack. Het is ook de bedoeling om het onderhoud aan de systemen flexibeler te maken door het gebruik van modulaire elektrolysers – waarbij tijdens werkzaamheden niet het hele systeem, maar alleen bepaalde delen moeten worden uitgeschakeld. Bosch ontwikkelt serviceconcepten waarin, in het kader van de circulaire economie, ook rekening wordt gehouden met het recyclen van componenten.


Bosch kan scoren met massaproductie en schaalvoordelen

In tegenstelling tot veel elektrolysecomponenten op de markt, kunnen de Bosch Smart Modules in massa worden geproduceerd, wat schaalvoordelen met zich meebrengt. "Naast de snelheid zijn de kosten een bepalende factor bij het opvoeren van de waterstofproductie. Hier kunnen we scoren met onze ervaring in industrialisering en onze automotive knowhow", aldus Heyn. Bosch wil op meerdere Europese locaties zo snel mogelijk beginnen met de industrialisatie. Het gaat onder meer om Bamberg en Feuerbach in Duitsland, Tilburg in Nederland, Linz in Oostenrijk en Budweis in Tsjechië.


Bosch stelt banen veilig met de uitbreiding van het portfolio

De transformatie van de auto-industrie is een enorme uitdaging voor de hele sector.

Bosch speelt hier opnieuw op in met innovatie. Met de introductie van de nieuwe bedrijfsactiviteit, waarmee Bosch zijn sector Mobility met een Non-Automotive segmentBladzijde 3 van 4uitbreidt, grijpt het bedrijf de kans aan om nog meer banen veilig te stellen.

In de komende jaren zullen enkele honderden medewerkers werkzaam zijn op het gebied van elektrolyse-onderdelen. "We slaan drie vliegen in één klap door een belangrijke ecologische, economische en maatschappelijke bijdrage te leveren", benadrukt Heyn.


Bosch werkt aan mobiele en stationaire brandstofcellen

Bosch is overtuigd van waterstof als energiebron en werkt ook aan stationaire en mobiele brandstofcellen.

Die eerste soort wordt onder meer gebruikt in de vorm van kleine decentrale energiecentrales voor steden, datacenters, de commerciële sector, de maritieme sector en bij het gebruik van laadpalen voor elektrische voertuigen.

Met de mobiele brandstofcel wil Bosch klimaatneutraal transport mogelijk maken, in eerste instantie voor vrachtwagens. Het portfolio voor voertuigen varieert van individuele sensoren tot kerncomponenten zoals de elektrische luchtcompressor en de stack tot de complete brandstofcelmodule. De serieproductie zou dit jaar van start moeten gaan.


Meer informatie is online te vinden op www.bosch-press.nl, www.bosch.nl 

Gerelateerde items