Disclamer

Toegang tot en gebruik van de Fugo website is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Indien de voorwaarden worden gewijzigd zal dat via de Fugo website bekend worden gemaakt. Door contact te leggen en te behouden met de Fugo website stemt u in met deze voorwaarden.De informatie die wordt aangeboden op deze site is met grote zorg samengesteld.


Fugo kan echter niet instaan en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de informatie op deze website, noch kan Fugo instaan voor de geschiktheid van de informatie voor een bepaald doel. Fugo kan eveneens niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de Fugo website en de voor de site gebruikte servers vrij zijn van computervirussen. Fugo behoudt zich het recht voor om de Fugo website te allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen. Fugo streeft er naar deze site permanent beschikbaar te hebben. Voor de eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van deze site wijst Fugo iedere aansprakelijkheid af.

 

Aansprakelijkheid

Fugo en diens dochterondernemingen sluiten elke aansprakelijkheid uit voor elke vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit het (al dan niet succesvol) contact leggen en gebruiken van de Fugo website of voor schade die voortvloeit uit de informatie en de inhoud van de Fugo website.

Aanbiedingen op de website

  • Het kan voorkomen dat de Fugo vestiging bij u in de buurt de getoonde aanbiedingen op deze  website niet (meer) in de aanbieding en/of in haar assortiment heeft.

  • Prijswijzigingen, typefouten en niet meer voorradig voorbehouden.

  • Aanbiedingen zijn alléén bestemd voor grootverbruikers en/of wederverkopers